آدرس دفتر فروش
: تهران اقدسیه - انتهای بزرگراه ارتش - روبروی شهرک لاله - خلیج فارس - انبار چهارم - سمت چپ 

تلفن : 22986844-021 

همراه : 09133006235  -  

آدرس ایمیل : info@aria-stone.ir